2018

Najważniejsza w tym wszystkim jest oddana honorowo KREW – doskonale wiemy jak bardzo jest nam potrzebna – oddając ją regularnie, będziemy mieli moralne prawo...

 

 MOTOSERCE   jest ideą wynikającą z potrzeby serca i z chęci działania.

Naszą akcją chcemy zwrócić uwagę na brak tego cennego daru jakim jest   KREW 

w polskich szpitalach oraz pragniemy propagować idee krwiodawstwa.